O firmie

FirmaFirma "AL-EKO" swoją działalność rozpoczęła w 1995r. w Koszalinie,  od 2005r. siedziba naszej firmy mieści się w Świeszynie.

W trakcie długoletniej działalności nawiązaliśmy stałą współpracę z wieloma podmiotami wytwarzającymi odpady, jak również mamy podpisane umowy partnerskie z odbiorcami w zakresie dalszego przetwarzania lub utylizacji odpadów.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady, zapewniamy kompleksową obsługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów przemysłowych.

firma 2Posiadamy stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności, własne magazyny, wagę najazdową oraz prasy.

Odpady odbieramy własnym transportem, w chwili odbioru wystawiamy kartę przekazania odpadu i od tej pory  bierzemy pełną odpowiedzialność za odebrany odpad.

Gwarantujemy wykonanie usługi  z zachowaniem obowiązującej Ustawy o Odpadach, prowadzimy ewidencję ilościową odebranych odpadów .

Nasze  motto przewodnie w dzialaniu:

Twój odpad naszym problemem